Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat de inspecteur niet alle relevante stukken heeft overgelegd, waaronder nagenoeg het complete FIOD-dossier. Ook heeft de inspecteur stukken gelakt zonder een verzoek om geheimhouding of beperkte kennisneming te doen.

X huurt een container in een loods en verhuurt deze door aan een derde. Bij een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD worden er onveraccijnsde sigaretten aangetroffen in de container. X krijgt twee naheffingsaanslagen opgelegd voor het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. In geschil is of dit terecht is.

Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat de inspecteur niet alle relevante stukken heeft overgelegd, waaronder nagenoeg het complete FIOD-dossier. Ook heeft de inspecteur stukken gelakt zonder een verzoek om geheimhouding of beperkte kennisneming te doen. Door de op de zaak betrekking hebbende stukken niet te overleggen en te weigeren een onbewerkte versie van een stuk te overleggen, schendt de inspecteur art. 8:42 lid 1 Awb. Als gevolg hiervan kan de rechter een beslissing nemen die hem geraden voorkomt. Nu de inspecteur geen ander stukken heeft overgelegd, maakt hij niet aannemelijk maakt dat X de sigaretten voorhanden heeft gehad. Het beroep is gegrond. De naheffingsaanslagen worden vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de accijns 2

Algemene wet bestuursrecht 8:31

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 24 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

663

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen