Hof Arnhem-Leeuwarden onderschrijft het oordeel van Rechtbank Noord-Nederland dat de gemeente Midden-Groningen bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing de opbrengstlimiet niet heeft overschreden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X is het niet eens met aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing van de gemeente Midden-Groningen. Rechtbank Noord-Nederland verklaart de beroepen van X ongegrond.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2023/971) onderschrijft het oordeel van Rechtbank Noord-Nederland dat de gemeente Midden-Groningen bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing de opbrengstlimiet niet heeft overschreden. De heffingsambtenaar heeft al in de uitspraak op bezwaar voldoende inzicht gegeven in de geraamde baten en lasten van deze heffingen. Voor zover X met de enkele stelling dat enkele posten niet inzichtelijk zijn voldoende gemotiveerd twijfel heeft gezaaid, dan heeft de heffingsambtenaar die twijfel voldoende weggenomen met zijn nadere inlichtingen. Het hof verwerpt de standpunten van X dat hij genoodzaakt was om beroep dan wel hoger beroep in te stellen en dus recht zou hebben op een proceskostenvergoeding. Het hoger beroep van X is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15.33

Gemeentewet 228a

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 24 april

Informatiesoort: VN Vandaag

88

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen