Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet-ontvankelijk is. Hieraan ligt ten grondslag dat: i) de rechtsvordering, in casu de vernietiging van de naheffingsaanslag LB, niet is overgenomen door de curator, ii) ter zitting door de inspecteur om ontslag van instantie is gevraagd en iii) door het hof niet is gebleken dat er andere redenen zijn om de procedure voort te zetten.

Aan X bv is een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. X bv gaat in bezwaar en beroep. Op 27 juni 2022 ontvangt het hof een brief van X bv waarin zij aangeeft dat zij hoger beroep instelt. Per 1 november 2022 is X bv in staat van faillissement verklaard. De curator heeft op 8 november 2023 laten weten dat hij de procedure niet wenst over te nemen. De inspecteur heeft vervolgens ter zitting om ontslag van instantie gevraagd. In hoger beroep is in geschil of naheffingsaanslag loonheffingen terecht is opgelegd, en meer specifiek of X bv ontvankelijk is in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet-ontvankelijk is. Hieraan ligt ten grondslag dat: i) de rechtsvordering, in casu de vernietiging van de naheffingsaanslag LB, niet is overgenomen door de curator, ii) ter zitting door de inspecteur om ontslag van instantie is gevraagd en iii) door het hof niet is gebleken dat er andere redenen zijn om de procedure voort te zetten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Faillissementswet 27

Algemene wet bestuursrecht 8:22

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 april

Informatiesoort: VN Vandaag

237

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen