Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat er geen aanleiding is voor extra aftrek wegens schade. Volgens de eigen verklaring van de heer X was de auto op het moment van de tenaamstelling namelijk 'volledig hersteld'.

De heer X koopt België een beschadigde BMW Touring 520d Executive. In april 2016 constateert de RDW een aantal essentiële gebreken en de auto krijgt daarom de WOK (wacht op keuring)-status. In mei 2016 voldoet X op aangifte € 2559 aan BPM. In geschil is of op 1 juni 2016 terecht een naheffingsaanslag van € 5064 is opgelegd. De naheffing is gebaseerd op de waarde in nieuwstaat zonder daarop enige vermindering toe te passen. De tenaamstelling van de auto vindt plaats op 9 augustus 2016. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. X stelt in hoger beroep onder meer dat er een extra aftrek van € 11.396 op de handelsinkoopwaarde wegens andere schade dan de WOK-schade.

Hof Amsterdam oordeelt dat er geen aanleiding is voor extra aftrek wegens schade. Volgens X was de auto op het moment van de tenaamstelling namelijk 'volledig hersteld'. Het aanslagnummer is voorts geen essentieel onderdeel op een aanslagbiljet (vgl. HR 30 september 1998, nr. 33.264, V-N 1998/47.3). Het is voldoende duidelijk op welke auto de heffing betrekking heeft. De naheffingsaanslag wordt conform het standpunt van de inspecteur wel verminderd tot € 1627 op basis van een handelsinkoopwaarde van € 43.776. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Amsterdam

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 26 februari

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

  393
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen