Het kabinet acht een nadere aanpassing van de vrijwilligersregeling op dit moment ongewenst en onnodig. Dat deelt staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de Tweede Kamer.

De staatssecretaris laat weten dat het kabinet de regeldruk voor vrijwilligersorganisaties als een serieus probleem beschouwt. Het Beleidskompas moet ervoor zorgen dat nieuw beleid wordt getoetst op de werkbaarheid voor vrijwilligersorganisaties. Ook wordt er gekeken naar mogelijke maatregelen om het gebrek aan professionele ondersteuning en capaciteit van met name kleine vrijwilligersorganisaties op te lossen. Het kabinet acht een nadere aanpassing van de vrijwilligersregeling op dit moment ongewenst en onnodig. Wel wordt de vrijwilligersregeling jaarlijks geïndexeerd en gaan de bedragen vanaf 2024 met ruim 10% omhoog. Het kabinet is bezig met het opstellen van een plan van aanpak en het voeren van gesprekken met relevante betrokkenen om tot maatregelen te komen om de regeldruk tegen te gaan. De Tweede kamer wordt in december 2023 geïnformeerd over de uitkomsten van deze gesprekken.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.96

Wet op de loonbelasting 1964 2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 31 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

287

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen