De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Regeling geraamde gemiddelde nominale premie 2024 vastgesteld. Met deze regeling wordt het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie voor het jaar 2024 vastgesteld op € 1792 per jaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Regeling geraamde gemiddelde nominale premie 2024 vastgesteld. Met deze regeling wordt het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie voor het jaar 2024 vastgesteld op € 1.792 per jaar. Dit komt neer op € 149,33 per kalendermaand. Een werknemer is bevoegd om als verzekeringnemer schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit zijn minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar ter zake van de nominale premie en de premie voor het herverzekeren van eigen risico. Het bedrag dat de werkgever per betalingstermijn maximaal van het minimumloon mag inhouden om de betaling te verrichten aan de zorgverzekeraar, is afhankelijk van het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 31 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

203

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen