Rechtbank Den Haag toetst de hoogte van het percentage belastingrente aan art. 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De rechtbank kijkt met name naar het bestaan van een redelijke verhouding (‘fair balance’) tussen het algemeen belang en de bescherming van individuele rechten.

X doet aangifte vennootschapsbelasting 2020. De inspecteur volgt de aangifte en stelt bij afzonderlijke beschikking het bedrag van de belastingrente vast. X komt daartegen tevergeefs in bezwaar en komt in beroep bij de rechtbank.

Rechtbank Den Haag toetst de hoogte van het percentage belastingrente aan art. 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De rechtbank kijkt met name naar het bestaan van een redelijke verhouding (‘fair balance’) tussen het algemeen belang en de bescherming van individuele rechten. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een redelijke verhouding en dat er overigens geen algemene beginselen zijn geschonden door bij besluit een ondergrens voor belastingrente vast te stellen die hoger is dan de wettelijke rente. Beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30hb

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 31 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

283

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen