Staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane reageert op vragen van de Tweede Kamer over de tussenrapportage Toekomst Toeslagenstelsel. Het is de inzet van het kabinet om een eindbeeld te schetsen zodat daarna de politiek kan wegen of fundamentele aanpassing, of afschaffing, van het toeslagenstelsel nodig is.

Op 15 september 2023 stelde de Vaste Commissie voor Financiën een aantal vragen over de tussenrapportage Toekomst Toeslagenstelsel. De staatssecretaris vindt het spijtig dat de tussenrapportage niet aan de verwachtingen voldoet. Verschillende opties met mogelijke transitiepaden en maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn, worden door de Belastingdienst en Dienst Toeslagen uitgewerkt.

De Vaste Commissie voor Financiën verzoekt onder andere om doorrekening van de voorstellen uit het rapport Het einde van de toeslagen van het Instituut voor Publieke Economie (hierna: IPE). Het rapport van het IPE maakt geen deel uit van de opties die worden uitgewerkt en kan vanwege gebrekkige ruimte bij het CPB mogelijk niet in 2023 worden doorgerekend. Wel wordt een voorstel dat vergelijkbaar is met dat van de IPE doorgerekend. Deze optie, met de naam Integrale vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, gaat uit van een tariefstructuur met vier belastingschijven en heeft volgens de staatssecretaris een breder toepassingsbereik dan het voorstel van het IPE.

De inzet van het kabinet is om in de eindrapportage opties inzichtelijk te maken, waar mogelijk tussenstappen te schetsen richting een eindbeeld, en een beeld te schetsen van de politieke keuzes die gemaakt kunnen worden. Vervolgens is politieke weging nodig om te komen tot een eventuele afschaffing of fundamentele aanpassing van het stelsel.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

538

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen