Op dit moment vindt het kabinet het onverstandig om als enige EU-lidstaat een vliegbelasting voor transferpassagiers in te voeren. Door de gewichtsgrens voor vliegtuigen te verlagen gaat het percentage vluchten met privéjets dat onder de vliegbelasting valt wel van 60% naar 82%.

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer bij de terugkoppeling van de onderzoeken naar drie opties in relatie tot de vliegbelasting. Naast bovengenoemde opties betreft de derde optie een vrijstelling van vliegbelasting voor passagiers die met een AirRail-ticket vanuit België, Frankrijk of Duitsland met de trein naar Schiphol komen als substitutie van een vlucht. Vanwege de uitvoerbaarheid en het risico op misbruik is deze optie op dit moment niet haalbaar.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat opnieuw onderzoek doen naar de betekenis van de overstap-functie van Schiphol voor het netwerk van verbindingen en de internationale verbondenheid van Nederland. De uitkomsten hiervan en relevante ontwikkelingen in andere lidstaten worden gevolgd ten aanzien van de mogelijke invoer van een transferbelasting.

De verlaging van de gewichtsgrens van vliegtuigen voor toepassing van de vliegbelasting, waardoor meer vluchten met privéjets worden belast, wordt opgenomen in het Belastingplan 2025 met ingangsdatum 1 januari 2025.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juli

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen