Hof Amsterdam oordeelt dat X zijn administratieplicht niet is nagekomen. Uit de e-mails volgt slechts dat de crediteuren door hem zijn aangeschreven met de mededeling dat hun openstaande vordering niet kan/zal worden voldaan.

X verkoopt via internet kaartjes voor concerten, (sport)evenementen en dergelijke. Aanvankelijk heeft X daartoe een eenmanszaak. Vanaf 2010 richt X vier respectievelijke commanditaire vennootschappen (cv’s) op, waarvan hij steeds enig aandeelhouder/beherend vennoot en directeur is. In geschil zijn diverse aan X opgelegde IB-(navorderings)aanslagen. Volgens X zijn slechts de (open) cv’s VPB-plichtig voor de behaalde winsten. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X voor de activiteiten nog steeds zelf belastingplichtig is. Van een advieskantoor kocht X namelijk ltd's om de fictieve cv-structuur op te zetten. Met deze lege vehikels wilde X zelfstandig de onderneming in blijven uitoefenen en deze cv's zijn dus juridisch niet tot stand gekomen. X stelt in hoger beroep dat een groot deel van de kaartjes niet is geleverd, zodat hij voor die vergoedingen niet kan worden belast en dat zijn e-mails aan de betreffende crediteuren afdoende op een usb-stick zijn vastgelegd.

Hof Amsterdam oordeelt dat X zijn administratieplicht niet is nagekomen. Uit de e-mails volgt slechts dat de crediteuren door hem zijn aangeschreven met de mededeling dat hun openstaande vordering niet kan/zal worden voldaan. Voldoening daarvan in de toekomst is ook niet aannemelijk, gelet op het eerdere faillissement. Het maakt niet uit dat de curator de administratie destijds wel heeft goedgekeurd. De curator beoordeelt namelijk niet of deze voldoet aan artikel 52 AWR. De inspecteur heeft de winst terecht vastgesteld op basis van de bancaire ontvangsten en uitgaven, die als zodanig niet zijn betwist. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 11 juli

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen