Het verzamelbesluit pensioen is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023. Er is onder andere een aanwijzing toegevoegd in verband met de aanwijsbevoegdheid in art. 19d onderdeel d Wet LB 1964. Ook is een aanwijzing toegevoegd in verband met de aanpassing van delen van pensioenregelingen aan het fiscale kader van de Wet toekomst pensioenen.

Een groot aantal goedkeuringen is vervallen, omdat deze inmiddels zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit LB 1965. De goedkeuringen in verband met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn blijven staan.

Verder zijn de onderdelen 2, 4 en 5 uit het Klein verzamelbesluit pensioenen van 7 december 2020, nr. 2020-234674, V-N 2021/4.7, ongewijzigd in dit besluit opgenomen. Daarnaast is een aantal onderdelen verplaatst en is een aantal onderdelen vervallen, omdat zij hun belang hebben verloren. Tot slot is een aantal onderdelen verduidelijkt en zijn er redactionele wijzigingen aangebracht.

Het nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 11 juli 2023 en werkt terug tot en met 1 juli 2023. Het verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514, laatstelijk gewijzigd op 17 februari 2023, nr. 2023-1520, V-N 2023/12.5, en het Klein Verzamelbesluit pensioenen zijn ingetrokken.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10

Wet op de loonbelasting 1964 19d

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juli

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen