Voortaan wordt bij voorlopige aanslagen uitgegaan van bijgewerkte forfaitaire rendementspercentages voor banktegoeden en schulden in box 3. Deze worden aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Dat staat in de nota van wijziging bij het Belastingplan 2024 die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tot nu toe is in de Wet IB 2001 alleen voorzien in een aanpassing van de forfaits voor banktegoeden en voor schulden na afloop van het kalenderjaar met terugwerkende kracht tot en met het begin van dat kalenderjaar. Om ook voor de voorlopige aanslagen zo actueel mogelijke percentages te kunnen hanteren, wordt een delegatiebepaling opgenomen. Hiermee kan in de Uitv.reg. IB 2001 een nieuw artikel worden opgenomen waarin de voor het kalenderjaar geldende actuele rendementspercentages voor banktegoeden en schulden voor de over de genoemde periode op te leggen voorlopige aanslagen worden vermeld en die jaarlijks bij ministeriële regeling kunnen worden gewijzigd. Met de voorgestelde wijziging wordt het verschil tussen de grondslag van definitieve aanslagen en de grondslag van voorlopige aanslagen zoveel mogelijk beperkt. Dat beperkt de kans dat belastingrente wordt verschuldigd.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.5a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 10 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3, Prinsjesdag 2023

810

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen