Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt - anders dan de rechtbank - dat de bewijslast niet moet worden omgekeerd en verzwaard omdat € 810 aan niet-betaalde IB op zichzelf beschouwd niet aanzienlijk is. Het hof sluit zich aan bij het tussen partijen gesloten compromis.

X geniet in 2013 een WWB-uitkering en loon van in totaal nog geen € 3.000. Als de politie in april 2013 in de woning van X een hennepkwekerij aantreft, volgt in 2016 een veroordeling door de politierechter voor o.m. het tezamen en in vereniging met een of meer anderen telen van hennepplanten. De ontnemingsvordering wordt afgewezen omdat onvoldoende kan worden vastgesteld dat X er voordeel van heeft genoten. De inspecteur stelt aanvullend een vermogensvergelijking op waaruit volgt dat X wel degelijk voordeel heeft genoten. Hij corrigeert de aangifte IB 2013 met een resultaat uit overige werkzaamheden van € 23.593 en legt X een boete op van € 3.379. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur met de vermogensvergelijking aannemelijk heeft gemaakt dat X inkomsten uit de hennepkwekerij heeft verzwegen. Omdat X is veroordeeld voor het medeplegen van het telen van hennep gaat de rechtbank ervan uit dat aan X de helft van de totale opbrengst (€ 25.338) is toegekomen. X is inmiddels onherroepelijk veroordeeld door de strafrechter, zodat met kosten geen rekening gehouden hoeft te worden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt - anders dan de rechtbank - dat de bewijslast niet moet worden omgekeerd en verzwaard omdat € 810 aan niet-betaalde IB, zoals de inspecteur voorstaat, op zichzelf beschouwd niet aanzienlijk is. Het hof sluit zich aan bij het compromis dat X en de inspecteur op de zitting zijn overeengekomen en die inhoudt dat de verschuldigde IB € 810 bedraagt en de boete € 200. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond.

Lees ook de thema's Beroep: rechtsbescherming door de belastingrechter en Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67d

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 13 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  1060
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen