Advocaat-generaal Kokott concludeert dat de Poolse gesplitste betalingsregeling bij bepaalde BTW-transacties niet in strijd is met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich namelijk niet tegen een rechtspraktijk die per saldo de voldoening van belastingschulden bij insolventie voorrang geeft boven de voldoening van andere vorderingen.

Polen voert in 2019 een bijzondere maatregel in voor de levering van bepaalde goederen of de verrichting van bepaalde diensten die via een elektronische bankoverschrijving worden betaald. De belastingplichtige moet dan beschikken over een aparte, geblokkeerde en in Polen geopende BTW-bankrekening. Deze alleen mag worden gebruikt voor het innen van BTW van klanten en voor de betaling van BTW. De curator van Syndyk Masy Upadłości A verzoekt de Poolse Belastingdienst om geld te mogen opnemen van de BTW-rekening. De fiscus weigert dit omdat Syndyk nog IB- en BTW-schulden heeft die hoger zijn dan het bedrag dat de curator wil overboeken. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat de Poolse gesplitste betalingsregeling bij bepaalde BTW-transacties niet in strijd is met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich namelijk niet tegen een rechtspraktijk die per saldo de voldoening van belastingschulden bij insolventie voorrang geeft boven de voldoening van andere vorderingen. De A-G merkt daarbij op dat het EU-recht niet de rangindeling van de vorderingen bij insolventie regelt. Een voorrecht van de Belastingdienst bij insolventie met betrekking tot niet-geharmoniseerde belastingen betreft dan niet het ten uitvoer brengen van het EU-recht.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

118

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen