Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code? Dat is de vraag in een essaybundel die staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hiermee wil het Ministerie van Financiën de dialoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en adviseurs in relatie tot belastingontwijking op gang brengen.

Verschillende partijen, zoals brancheorganisaties, advieskantoren, ngo’s en universiteiten – hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de essaybundel. In de essaybundel laten zij hun licht schijnen op een eventuele tax governance code en wat een code precies in zou kunnen houden. Ook wordt stilgestaan bij hoe de belastingpraktijk zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en een tax governance code daadwerkelijk vormgegeven kan worden.

De tax governance code maakt onderdeel uit van de Fiscale beleidsagenda 2019.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  532
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen