Hof Amsterdam oordeelt dat het recht van overpad op perceel 1 geen hindernis vormt om dit perceel samen met perceel 2 af te bakenen als één WOZ-object.

X is eigenaar van een woning in de gemeente Bloemendaal. De WOZ-waarde 2019 is vastgesteld op een bedrag van € 782.000. X stelt in beroep de waardebepaling en de objectafbakening aan de orde. Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep ongegrond.

Hof Amsterdam oordeelt dat het recht van overpad op perceel 1 geen hindernis vormt om dit perceel samen met perceel 2 af te bakenen als één WOZ-object. Het hof verwijst naar zijn eerdere oordeel daarover (Hof Amsterdam 19 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3143, V-N Vandaag 2021/12). X heeft de uitspraak van 19 november 2020 bekritiseerd, maar zijn betoog berust op een onjuiste lezing van die uitspraak. Het hof oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde te hoog heeft vastgesteld omdat de heffingsambtenaar een fout heeft gemaakt in de berekening van de waardedruk van het recht van overpad. Het hof stelt de WOZ-waarde in goede justitie vast op € 756.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 16

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 22 juni

101

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen