Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat rente ontvangen over geld op een derdengeldrekening van een notaris als vrijgestelde omzet in aanmerking moet worden genomen bij de pro rata-berekening voor het bepalen van de aftrek van voorbelasting op de algemene kosten.

X verleent notariële diensten en heeft in haar ambt als notaris een derdengeldrekening. X geniet rente voor tegoeden op de rekening, waarbij X rente voor tegoeden die kort op de rekening staan niet aan de rechthebbenden vergoedt. X brengt in de aangiftes omzetbelasting over de jaren 2011 tot en met 2013 alle voorbelasting op de algemene kosten in aftrek. De inspecteur stelt dat de ontvangen rente een vergoeding is voor het ter beschikking stellen van krediet. Dit betreft vrijgestelde omzet, waardoor een pro rata-berekening moet worden toegepast op de aftrek van voorbelasting. De inspecteur legt naheffingsaanslagen op met boetes. X stelt dat geen sprake is van een vergoeding voor een prestatie en gaat in beroep.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de rente voortkomt uit louter eigendom van het vermogensbestanddeel. De rente is een vergoeding voor het verlenen van krediet. Het standpunt dat de handelingen worden verricht buiten het kader van de economische activiteit van X slaagt niet, omdat de derdenrekening een duurzaam en noodzakelijk verlengstuk hiervan is. Ook is geen sprake van bijkomstige financiële handelingen. X moet een pro rata toepassen op de aftrek van voorbelasting op de algemene kosten. Ook de boete is terecht. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 22 juni

67

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen