De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 (36088) op dinsdag 21 juni 2022 aangenomen. 

Dit wetsvoorstel (V-N 2022/23.12) regelt de verlaging van de BTW op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022, en een uitwerking van de maatregelen ter demping van het effect van de stijgende energieprijzen voor het Caribisch deel van Nederland.

Verder heeft de Tweede Kamer de volgende moties aangenomen:

  • Motie van Van Baarle (36088, nr. 13) over het overbrengen aan de energiebedrijven dat de btw-verlaging ten gunste moet komen aan burgers
  • Motie van Stoffer (36088, nr. 17) over het monitoren van de effecten van de compensatie voor de gestegen energie- en brandstofprijzen
  • Motie van Idsinga (36088, nr. 19) over de effecten van de verlaging van de brandstofaccijns in Duitsland in kaart brengen en de afstemming met buurlanden versterken.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 22 juni

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen