Ernstig zieke ouders hebben in de ene gemeente wel en in de andere gemeente geen recht op compensatie voor kinderopvang. Verschillen ontstaan door de wijze waarop gemeente hun beleidsvrijheid invullen. Dit schrijft Minister Van Gennip van Sociale Zaken in reactie op vragen van Kamerlid Laha (D66).

Zieke ouders hebben net als werkende ouders 2 jaar recht op kinderopvangtoeslag wanneer hun werkgevers loon doorbetalen. Deze periode wordt aangevuld met de werkeloosheidstermijn van 3 maanden. Ook zieke ZZP-ers hebben recht op 2 jaar kinderopvangtoeslag.

Wanneer de kinderopvangtoeslag stopt kunnen zieke ouders bij de gemeente vragen om compensatie op basis van de regeling Sociaal Medische Indicatie (hierna: SMI). Deze regeling is bedoeld voor gezinnen die sociaal of medisch kwetsbaar zijn.

Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het bepalen van het aantal uren dat kinderen naar de opvang kunnen en de bedragen die worden vergoed. Bij veel gemeenten knelt het budget voor SMI zodanig dat zij genoodzaakt zijn om vaker tijdelijke toekenningen af te geven.

De beleidsvrijheid die gemeenten hebben maakt maatwerk mogelijk en geeft ouders rust, aldus de minister. De minister gaat in gesprek met VNG en gemeenten om de verschillende knelpunten te bespreken en verkent of wijziging van de landelijke richtlijnen voor het verlenen van SMI wenselijk is.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Sociale zekerheid algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 september

Informatiesoort: VN Vandaag

138

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen