Advocaat-Generaal Wattel concludeert dat X bv de rente niet in aftrek kan brengen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever vanaf 2007 externe acquisities van lichamen die na aankoop worden gevoegd met hun overnemer onder de rente-aftrekbeperking van art. 10a Wet VPB 1969 wilde brengen.

Het Luxemburgse H Sarl houdt de aandelen in belanghebbende, X bv. X bv en haar dochtermaatschappijen zijn opgericht in verband met de overname van een Nederlandse retailketen (Y bv). In 2011 koopt een kleindochtermaatschappij van X bv de aandelen Y bv voor, uiteindelijk, € 248 mln. Deze aankoop is onder andere gefinancierd via een lening van H Sarl van € 57 mln. Om de lening aan X bv te kunnen verstrekken, heeft H Sarl voor € 57 mln kapitaal van haar aandeelhouders aangetrokken door middel van uitgifte van 57 mln aan preferred equity certificates (PEC’s) van elk € 1. In geschil is of de rente op de lening van H Sarl aftrekbaar is. Hof Den Haag oordeelt dat art. 10a Wet VPB 1969 in de weg staat aan de renteaftrek. Dat Y bv is gevoegd met X bv verandert het karakter van de lening niet, zodat de lening daardoor niet ontsmet wordt. Volgens het hof is belastingbesparing de doorslaggevende reden voor de omleiding van het eigen vermogen van de beleggers langs de Luxemburgse structuur. X bv gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal Wattel concludeert dat X bv de rente niet in aftrek kan brengen. De A-G wijst daarbij op de wetsgeschiedenis. Daaruit blijkt dat de wetgever vanaf 2007 externe acquisities van lichamen die na aankoop worden gevoegd met hun overnemer onder de rente-aftrekbeperking van art. 10a Wet VPB 1969 wilde brengen en dus juist geen ontsmetting van de lening wenste. Verder is de A-G ook van mening dat het vereiste bewijs van zakelijkheid niet is geleverd. Bij de beoordeling of zich een onzakelijke omleiding voordoet, zijn de redenen voor het aangaan van de aandeelhouderslening van alle daarbij en bij de gefinancierde rechtshandeling betrokkenen van belang. De A-G adviseert de Hoge Raad om het beroep in cassatie van X bv ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema De 10a-renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 27 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  520
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen