Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de auto’s, gelet op de gerealiseerde in- en verkoopprijzen, hun leeftijd, het ontbreken van gebruikssporen en het geringe aantal gereden km’s voor de waardering slechts vergeleken kunnen worden met nieuwe auto’s. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

X bv importeert zeven luxe gebruikte personenauto’s uit Duitsland. Het betreft drie Porsche’s, twee BMW’s, een Bentley en een Mercedes. Voor de BPM-aangiften zijn steeds taxatierapporten gebruikt. Na tussenkomst van de inspecteur voldoet X bv uiteindelijk € 195.977 aan BPM. Rechtbank Gelderland verlaagt de verschuldigde BPM tot € 166.105 en X bv krijgt een immateriële schadevergoeding van € 3500. Partijen gaan in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2019/14.1.4) oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de auto’s, gelet op de gerealiseerde in- en verkoopprijzen, hun leeftijd, het ontbreken van gebruikssporen en het geringe aantal gereden km’s voor de waardering slechts vergeleken kunnen worden met nieuwe auto’s. X bv mag dus met verwijzing van een koerslijst of taxatie aannemelijk maken dat de BPM te hoog is in vergelijking met binnenlandse (marge)auto’s. De verschuldigde BPM wordt vastgesteld op € 174.604. Over het aldus teveel voldane (€ 21.373) moet de inspecteur rente vergoeden conform hoofdstuk VA AWR. Voor zover X bv wegens schending van het EU-recht een hogere rente claimt, moet zij zich uiterlijk na het onherroepelijk worden van deze uitspraak tot de ontvanger wenden. X bv stelt vergeefs dat is toegezegd dat zij 8% wettelijke rente, een dwangsom van € 2500 per dag bij te late betaling en de werkelijke proceskosten zou krijgen. De transcripties van de gesprekken en de e-mails tijdens de onderhandelingen wijzen hier namelijk niet op. Op de zitting stelt X bv vergeefs dat de inspecteur ‘valsheid in geschrift pleegt en liegt’. Ter onderbouwing hiervan zijn afdrukken van twee e-mails van een medewerker van de Belastingdienst getoond, die ondanks dat ze op exact hetzelfde tijdstip zijn verzonden toch een andere inhoud hebben. De e-mails houden namelijk geen verband met de thans in geschil zijnde zaken. De immateriële schadevergoeding wordt voorts verhoogd tot € 7000 en de inspecteur moet hierover bij te late betaling wettelijk rente vergoeden.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 7 februari

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  501
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen