Rechtbank Gelderland oordeelt dat het samenwerkingsverband van twee personen kwalificeert als een stille maatschap, die als organisator van de kansspelen inhoudingsplichtig is.

X is volgens de inspecteur een samenwerkingsverband van twee personen (A en G) dat illegaal gokken op voetbalwedstrijden organiseert. In het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek zijn bij een Oostenrijkse leverancier van softwaretransacties getraceerd die gelinkt konden worden aan de licenties van G. Door de strafrechter zijn A en G inmiddels strafrechtelijk veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie en zij moeten ieder € 1.167.885 aan de Staat betalen ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. In geschil zijn thans diverse (pro forma) naheffingsaanslagen kansspelbelasting.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het samenwerkingsverband kwalificeert als een stille maatschap, die als organisator van de kansspelen inhoudingsplichtig is (zie HR 2 februari 2021, 19/04946, NJB 2021/509). De verschuldigde KSB is door de inspecteur terecht berekend door de uitgekeerde prijzen te bruteren met de niet ingehouden KSB, zijnde € 22.502.317 x 29% is € 6.525.672. De pro forma aanslagen die betrekking hebben op andere situaties worden vernietigd. Mede omdat de inspecteur een deel van de gedingstukken te laat heeft overgelegd, wordt hij veroordeeld in de proceskosten van X en tot vergoeding van het griffierecht. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X ook een immateriële schadevergoeding van € 3000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Wet op de kansspelbelasting 1

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Kansspelbelasting

Editie: 6 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

128

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen