Teruggaaf van BPM voor export van een personenauto kan plaatsvinden ondanks een te laat ingediend teruggaafverzoek. Dit blijkt uit een kennisgroepstandpunt van de Kennisgroep BPM dat is vrijgeven door de Staatssecretaris van Financiën.

De kennisgroep BPM bepaalt dat een te laat ingediend niet-ontvankelijk teruggaafverzoek alsnog kan leiden tot een teruggaaf via een ambtshalve beoordeling op de materiële vereisten van het teruggaafverzoek ex paragraaf 23 Besluit Fiscaal Bestuursrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overmachtssituatie waardoor niet tijdig een teruggaafverzoek is ingediend. De inspecteur is bij de ambtshalve beoordeling verplicht om het teruggaafverzoek toe te kennen indien het verzoek, bij tijdige indiening, zou worden toegekend. Tegen deze inhoudelijke beslissing van de inspecteur staat geen rechtsmiddel open. De fatale termijn voor het indienen van het teruggaafverzoek en de teruggaafregeling zijn volgens de kennisgroep in lijn met Europees recht.

Wetsartikelen:

Besluit Fiscaal Bestuursrecht 23

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 3 februari

25

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen