Advocaat-generaal Rantos concludeert dat Spanje onder voorwaarden belasting mag heffen op kolen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. Daarvoor is dan wel vereist dat de belasting wordt ingevoerd ‘uit milieubeleidsoverwegingen’.

Endesa Generación SA produceert elektrische energie door met name steenkool te verbruiken. Naar aanleiding van een belastingcontrole stelt de Spaanse fiscus dat Endesa in verband met het verbruik van de steenkolen kolenbelasting is verschuldigd. Endesa is het daar niet mee eens en stelt dat het in strijd met het EU-recht is dat de vrijstelling van de kolenbelasting voor het verbruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit is afgeschaft. De Spaanse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Rantos concludeert dat Spanje onder voorwaarden belasting mag heffen op kolen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. Daarvoor is dan wel vereist dat de belasting wordt ingevoerd ‘uit milieubeleidsoverwegingen’. Daarvan is sprake als de wetgever zich beroept op de bescherming van het milieu. Verder mag er in de structuur van de belasting geen milieudoelstelling zijn opgenomen en moet de opbrengst van de belasting worden aangewend voor de financiering van de kosten van het nationale elektriciteitsnet. Daarnaast mag ook het gebruik van andere energieproducten die als minder schadelijk voor het milieu worden beschouwd niet worden belast.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 3 februari

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen