Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Finland bij uitvoer de motorrijtuigenbelasting niet gedeeltelijk aan A terugbetaalt. De auto van A was namelijk ten tijde van de uitvoer al meer dan tien jaren gelden voor het eerst in gebruik genomen.

A is motorrijtuigenbelasting verschuldigd in verband met de invoer in Finland van een gebruikt motorvoertuig uit 2004. In 2017 verkoopt A het voertuig weer, in een andere lidstaat. A verzoekt de Finse Belastingdienst daarop om teruggaaf van een deel van de motorrijtuigenbelasting. De Belastingdienst honoreert het verzoek van A niet, omdat het voertuig al meer dan tien jaar vóór het tijdstip van uitvoer voor het eerst in gebruik is genomen. A is het daar niet mee eens. De Finse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Finland bij uitvoer de motorrijtuigenbelasting niet gedeeltelijk aan A terugbetaalt. De auto van A was namelijk ten tijde van de uitvoer al meer dan tien jaren gelden voor het eerst in gebruik genomen. Daarbij is niet van belang dat het voertuig bestemd was om hoofdzakelijk duurzaam te worden gebruikt op Fins grondgebied. Ook is niet van belang of het hoofdzakelijk aldaar ook feitelijk duurzaam werd gebruikt.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 3 februari

58

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen