Hof Den Haag oordeelt dat twee tuinbouwbedrijven die meer dan 2 kilometer uit elkaar zijn gelegen niet aangemerkt kunnen worden als een samenstel.

X bv is eigenaar en gebruiker van twee tuinbouwbedrijven waarvoor hij twee afzonderlijke WOZ-beschikkingen heeft gekregen. X bv stelt dat de onroerende zaken als samenstel samengevoegd moeten worden tot één WOZ-object.

Hof Den Haag oordeelt dat twee tuinbouwbedrijven die meer dan 2 kilometer uit elkaar zijn gelegen niet aangemerkt kunnen worden als een samenstel. Naast de afstand neemt het hof hierbij in aanmerking dat de bedrijven afzonderlijk voor het productieproces van een tuinbouwbedrijf zijn uitgerust en operationeel zijn en dat ze afzonderlijk verkoopbaar zijn. De verwijzing van X naar de uitspraak Rb. Oost-Brabant 20 april 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1978, V-N 2019/15.22.25 met betrekking tot een scholencomplex in Eindhoven brengt het hof niet tot een ander oordeel. De feiten en omstandigheden in die zaak waren niet vergelijkbaar, al was het maar omdat er in die zaak een zeer grote afhankelijkheidsrelatie bestond tussen de diverse schoolgebouwen. Het hof stelt de heffingsambtenaar in het gelijk en verklaart het hoger beroep van X bv ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 3 februari

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen