Het kabinet wil het voor start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken hun werknemers in aandelenopties te betalen. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in zijn fiscale beleidsagenda, die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin zijn zijn beleidsprioriteiten opgenomen.

De komende tijd wordt onderzocht of er een regeling ontworpen kan worden die qua moment van belastingheffing meer past bij de situatie van start-ups en scale-ups. Het doel is het wetsvoorstel in 2020 op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer te sturen. In de fiscale beleidsagenda gaat de staatssecretaris verder in op de stand van zaken van zijn prioriteiten: het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van de belasting op arbeid, een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten, het belastingstelsel verder vergroenen en een goed uitvoerbaar belastingstelsel. Hieraan ontlenen wij het volgende:

  • De staatssecretaris geeft een overzicht van de wetsvoorstellen die in het tweede kwartaal, het derde kwartaal en het vierde kwartaal van 2019 worden ingediend;
  • Op Prinsjesdag zal het kabinet voorstellen doen voor knelpunten die werkgevers ervaren bij de toepassing van de werkkostenregeling;
  • De specifieke renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars in de vorm van een minimumkapitaalregel krijgt een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020;
  • In het pakket Belastingplan 2020 wordt voorgesteld om voor de hybride lijfrenten het overgangsrecht per 1 januari 2021 niet te beëindigen en tevens de afrekenverplichting af te schaffen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  484
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen