Rechtbank Den Haag oordeelt dat X het gehele pand terecht tot haar privévermogen heeft gerekend. Het pand is niet splitsbaar. De boven het zakelijk gebruikte magazijn gelegen verhuurde kamer kan alleen worden bereikt via de trap die zich in dit magazijn bevindt.

Belanghebbende, X, en haar echtgenoot, D, kopen in 2004 een pand. Op de benedenverdieping is een bakkerij/winkel gevestigd. Op de bovenverdieping wonen studenten. X en D stellen het bedrijfsgedeelte ter beschikking aan hun vof, waarin een brood- en banketbakkersbedrijf wordt geëxploiteerd. X rekent het pand tot haar privévermogen. In haar IB-aangiften past X de tbs-regeling toe op deze terbeschikkingstelling. In haar IB-aangifte 2015 verantwoordt X het gehele pand als box 3-vermogen. In geschil is of het pand tot het keuzevermogen behoort en of X het gehele pand terecht tot haar box 3-vermogen heeft gerekend.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X het gehele pand terecht tot haar privévermogen heeft gerekend. Het pand is niet splitsbaar. De rechtbank wijst er daarbij op dat de boven het zakelijk gebruikte magazijn gelegen verhuurde kamer alleen kan worden bereikt via de trap die zich in dit magazijn bevindt. Verder stelt de rechtbank vast dat in het gehele pand slechts één keuken en één sanitaire ruimte aanwezig zijn. Deze ruimten worden zowel door het winkelpersoneel als de huurders van het woongedeelte gebruikt. X mag echter niet het gehele pand tot haar box 3-vermogen rekenen. Op grond van het ROW-besluit hoeft X het pand niet tot haar tbs-vermogen te rekenen als het pand tijdens de gehele periode waarin het ter beschikking wordt gesteld tot het box 3-vermogen wordt gerekend. Aan deze voorwaarde is niet voldaan.

Lees ook de zaak Bakker mag niet-splitsbaar woon-winkelpand niet tot zijn box 3-vermogen rekenen en het thema Fiscale aspecten vermogensetikettering.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet inkomstenbelasting 2001 3.91

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 4 oktober

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Instantie: Rechtbank Den Haag

  482
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen