Het slagingspercentage bij WOZ-bewaren door professionele bewaarmakers bedraagt 49% tegenover 52% door burgers zelf. Het advies is dan ook de gemeente te bellen als er mogelijk een foute taxatie is gedaan. Dat schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op Kamervragen over reclames over WOZ-aanslagen.

De minister noemt in contact treden met de gemeente in het algemeen een eenvoudige, laagdrempelige en volledig kosteloze handeling. De minister realiseert zich echter dat er daarnaast mensen zijn die een drempel ervaren om zich tot de overheid te richten. Ook voor hen is het van belang dat er een laagdrempelige rechtsbescherming is. Het is daarom van belang dat de burger een gemachtigde kan inschakelen. In 2020 ontvingen no cure, no pay-bedrijven € 17 miljoen aan vergoedingen. De kabinetsreactie op het rapport “Van beroep in bezwaar; Werkwijze en verdienmodel no cure, no pay-bedrijven WOZ en BPM” (V-N 2021/11.18) wordt voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 2 mei

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen