Het kabinet kijkt in algemene zin naar Russische geldstromen in Nederland. Het kabinet acht het faciliteren van Russische bedrijven die profiteren van het regime onwenselijk, zeker als het vennootschappen in Nederland betreft die enkel financiële of fiscale doeleinden dienen. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen.

Op grond van de fiscale geheimhoudingplicht kan het kabinet niet ingaan op de fiscale positie van een individuele belastingplichtige. In zijn algemeenheid geldt dat belastingontwijking door een bedrijf uiteindelijk de aandeelhouders van dat bedrijf financieel bevoordeelt. Het kabinet vindt belastingontwijking van iedere belastingplichtige onwenselijk en neemt zowel nationale als internationale maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan. In aanvulling hierop wordt nu gewerkt aan een wijziging van art. 43c van de Uitvoeringsregeling AWR. Op deze manier wil de Belastingdienst de ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht en de verstrekkingsverplichting op basis van de getroffen sanctieregelingen nader wettelijk regelen.

Over rulings merkt Van Rij op dat ingeval een vennootschap of een van haar bestuurders op de EU-sanctielijst is gezet, de vaststellingsovereenkomst van rechtswege vervalt.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 43c

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 mei

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen