Op 3 februari 2023 vindt voor de achtste keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2022 zijn Jeroen Goudsmit, Ilona van den Eijnde en Michiel Hennevelt. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

Jeroen Goudsmit stelde zich eerder al voor. Vandaag krijgt Ilona van den Eijnde (1989) drie vragen voorgelegd.

Wat vind je er van dat je genomineerd bent?
"Een onverwachte eer! Dat ik nu voor het tweede achtereenvolgende jaar genomineerd ben, maakt het extra bijzonder. Het laat wat mij betreft ook zien dat de onderwerpen waar ik veel over schrijf – belastingen die te maken hebben met onze leefstijl, leefomgeving of welzijn en de negatieve gevolgen daarvan – aan aandacht winnen. Dat is belangrijk, want de steeds ambitieuzere doelstellingen van veel landen, op het gebied van het bijvoorbeeld het klimaat, vragen om belastingmaatregelen die ook echt doen wat ze zouden moeten doen."

Hoe zou men jou als auteur kunnen typeren?
"Je zou mij kunnen omschrijven als een kritische en duidelijke auteur. Ik vind het belangrijk om te laten zien wanneer iets werkt en wanneer het niet werkt – in de praktijk. We kunnen boeken vol schrijven over theoretische modellen, voorwaarden, uitzonderingen en restricties, maar uiteindelijk is ook belangrijk, zo niet veel belangrijker, hoe menselijk gedrag reageert op regelgeving.

Dat instrumentalisme, dus fiscaliteit inzetten om gedrag te beïnvloeden, heeft me altijd geïntrigeerd; van de vraag of je dat zou moeten willen tot aan de vraag hoe je dat zou kunnen bereiken. Ongehinderd door enige wetenschappelijke kennis probeer ik er daar waar mogelijk aandacht aan te besteden.

Daarnaast probeer ik er altijd voor te zorgen dat mijn artikelen ook goed te volgen zijn voor mensen die minder kennis van (indirecte) belastingen hebben. Ik start dan vaak met een korte uitleg 'waar op de kaart we zijn', zodat je de route naar mijn conclusies gemakkelijker zelf kunt volgen en het daarmee vervolgens eens of oneens kunt zijn. Als je van mening bent dat belastingwetgeving best wat eenvoudiger opgeschreven mag worden, begin dan bij jezelf!"

Wat vind je zo mooi aan schrijven en wat wil je er mee bereiken?
"Het mooie aan schrijven is dat je kunt bijdragen aan het geven van betekenis en invulling aan wetten en regels en daarmee – hopelijk – ook aan het verbeteren van wetten en regels die in de praktijk misschien niet helemaal uitpakken zoals de wetgever vooraf bedenkt. Het afgelopen jaar heb ik veel mogelijkheden gekregen om mee te denken over (toekomstige) wetgeving en ik zie het als een ontzettende blijk van waardering om dan ook maar iets van mijn suggesties terug te zien in concept- of uiteindelijk definitieve wetgeving."

-----------------------------------

De Stevensprijs
Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn Loes van Hulten (2021), Arthur van der Linden (2020), Martijn Schippers (2019), Simon Cornielje (2018), Coen Maas (2017), Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

Bijwonen prijsuitreiking
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 3 februari a.s. Verzeker je alvast van een plek voor deze inspirerende middag. Deelname is gratis toegankelijk voor een ieder die werkzaam is in de fiscaliteit. Mis het niet en meld je nu aan!

Meer info en aanmelden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Belastingrecht algemeen

106

Gerelateerde artikelen