Op 3 februari 2023 vindt voor de achtste keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2022 zijn Jeroen Goudsmit, Ilona van den Eijnde en Michiel Hennevelt. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

Jeroen Goudsmit en Ilona van den Eijnde stelden zich eerder al voor. Als laatste in deze reeks is Michiel Hennevelt (1994) aan de beurt.

Wat vind je er van dat je genomineerd bent?
"Ik had de nominatie niet zien aankomen, dus in de eerste plaats was ik vooral blij verrast! Daarnaast is de nominatie natuurlijk een mooie bevestiging van het feit dat mijn publicaties worden gelezen en ook nog in enige mate worden gewaardeerd. Dat is een fijne steun in de rug."

Hoe zou men jou als auteur kunnen typeren?
"Als auteur ben ik praktisch ingesteld en vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van het geldende recht. Wat betekent een bepaalde uitspraak of een bepaald wetsvoorstel in de praktijk? Daarnaast vind ik dat ik als auteur kritisch moet zijn. De rechter of de wet- of regelgever zal doorgaans vooral goed motiveren waarom zijn oordelen of ideeën juist zijn, zodat het aan de vakpers is te belichten waarom je ook anders erover kan kan denken.

Bij die praktische en kritische houding probeer ik wel zoveel mogelijk te blijven binnen de kaders zoals die door de wetgever, het bestuur en de (internationale) rechter zijn neergezet. Uitvoerige beschouwingen over wenselijk recht schrijf ik niet vaak; dat is wat mij betreft al snel politiek. In die zin ben ik wellicht niet erg wetenschappelijk ingesteld. Het goed uitleggen van en creatief omspringen met het geldende recht is wat mij betreft echter al lastig en boeiend genoeg."

Wat vind je zo mooi aan schrijven en wat wil je er mee bereiken?
"Als jonge auteur vind ik het schrijven in de eerste plaats een mooie intellectuele uitdaging en een manier om mijzelf verder te ontwikkelen. Wat dat betreft is elke publicatie weer een leerzame ervaring. In de tweede plaats schrijf ik graag omdat 'op papier' iedereen in principe gelijk is. Het is uiteindelijk aan de lezer of een publicatie hem overtuigt of niet.

Tot slot hoop ik natuurlijk dat anderen ook wat hebben aan mijn publicaties. Wat dat betreft probeer ik altijd ervoor te zorgen dat ik met mijn publicaties vooral iets toevoeg en niet in herhaling val. Hoewel natuurlijk al een zeer grote hoeveelheid literatuur beschikbaar is, lukt dat doorgaans denk ik best aardig. Ook dat vind ik mooi aan schrijven over het recht: met iedere ontwikkeling ontstaan nieuwe verbanden en het systeem kan altijd beter. Daaraan draag ik graag een steentje bij!"

-----------------------------------

De Stevensprijs
Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn Loes van Hulten (2021), Arthur van der Linden (2020), Martijn Schippers (2019), Simon Cornielje (2018), Coen Maas (2017), Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

Bijwonen prijsuitreiking
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 3 februari a.s. Verzeker je alvast van een plek voor deze inspirerende middag. Deelname is gratis toegankelijk voor een ieder die werkzaam is in de fiscaliteit. Mis het niet en meld je nu aan!

Meer info en aanmelden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Belastingrecht algemeen

138

Gerelateerde artikelen