Op vrijdag 9 februari 2024 vindt voor de negende keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2023 zijn Vincent Meijerman, Tirza Cramwinckel en Jeroen Versluis. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

Vincent Meijerman stelde zich eerder al voor. Als tweede in deze reeks is Tirza Cramwinckel (1988) aan de beurt. We leggen haar drie vragen voor.

Wat is voor jou de voornaamste reden om te schrijven?
"Ik heb er veel plezier in om iets uit te pluizen en erover te schrijven. Vaak is dat gedreven door nieuwsgierigheid. Ik loop ergens tegenaan, er komt een vraag op in mijn hoofd of er ontstaat een idee en dan wil ik dat uitzoeken.

Zo was ik bij lezing van een Awb-wetsvoorstel benieuwd welke fiscale aspecten daarin te ontdekken zijn (WFR 2023/105) en bij het bestuderen van de Pillar II-richtlijn vroeg ik me af hoe formele aspecten bij de Nederlandse implementatie van Pillar II zijn geregeld (WFR 2023/291). Of het viel me bijvoorbeeld op dat er relatief veel arresten verschijnen over informatiebeschikkingen en dan ben ik nieuwsgierig of daarin een bepaalde lijn valt te identificeren (o.a. TFB 2023/10 en TFB 2021/39).

Verder vind ik het interessant om in publicaties het belastingrecht te vergelijken met bijvoorbeeld het civiele recht of algemene bestuursrecht (bijv. ten aanzien van het vertrouwensbeginsel in NJB 2023/1700, O&A 2022/29), of zelfs een heel andere discipline (bijv. het NJV Preadvies ‘Begrijpelijke overheidscommunicatie’). Dat levert weer nieuwe kennis op over je eigen vakgebied. Een andere drijfveer is dat schrijven een manier is om je gedachten te ontwikkelen, zoals bij het kritisch analyseren van jurisprudentie in annotaties (bijv. in FED). Als het dan ook nog lukt om een en ander helder uit de pen te krijgen, is dat mooi."

Op welke publicatie ben je het meest trots en waarom?
"Mijn proefschrift. Het boek gaat over voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. De rode draad van het boek is de vraag of burgers zouden moeten kunnen vertrouwen op voorlichting. Juridisch beschouwd betreft het ‘slechts’ algemene informatie, maar voor de burger is het ‘de wet’. Dat kan dus tot problemen leiden.

Vakinhoudelijk vond ik het interessant om dit thema uit te diepen, omdat het wetenschappelijk gezien een onontgonnen terrein was. Voorlichting was een soort blinde vlek voor juristen, maar het is maatschappelijk zeer relevant. Verder was ik geboeid door het contrast tussen de juridische werkelijkheid en de ‘gewone’ werkelijkheid, dat tot uitdrukking komt in het contrast tussen enerzijds het juridische perspectief op het aan voorlichting te ontlenen vertrouwen (uitgangspunt: ‘nee, tenzij’) en anderzijds het burgerperspectief (‘ja, natuurlijk).

In het proefschrift heb ik de huidige stand van het recht kritisch geanalyseerd, de juridische benadering geconfronteerd met communicatieve theorieën en een voorstel voor verbetering ontwikkeld. Zo ontstaat niet alleen beter inzicht in het probleem, maar komen ook (betere) oplossingen in beeld.

Het proefschrift werd met een cum laude-beoordeling bekroond. Bovendien kijk ik met veel plezier terug op het promotietraject zelf, wat deze publicatie voor mij extra speciaal maakt."

Wat zou je nog teweeg willen brengen met jouw publicaties?
"Goede vraag. Mijns inziens is het doel van fiscale publicaties het vergroten van kennis en begrip van het belastingrecht, om bij te dragen aan beter belastingrecht – en uiteindelijk dus ook aan belastingheffing in de relatie overheid-belastingplichtige. In publicaties delen auteurs hun inzichten, zoals in een beschrijving van hoe een regeling werkt, maar ook een kritische blik (hoe zou het moeten werken?). Zo kunnen publicaties een bepaalde lijn in de rechtspraak blootleggen ter verduidelijking van het geldende recht, of bijvoorbeeld knelpunten in bepaalde regels aan het licht brengen. Ik hoop uiteraard dat mijn publicaties hieraan bijdragen."

------------------------------------

De Stevensprijs
Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn Ilona van den Eijnde (2022)Loes van Hulten (2021)Arthur van der Linden (2020)Martijn Schippers (2019)Simon Cornielje (2018)Coen Maas (2017)Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

Bijwonen prijsuitreiking
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 9 februari a.s. Verzeker je alvast van een plek voor deze inspirerende middag. Deelname is gratis toegankelijk voor een ieder die werkzaam is in de fiscaliteit. Mis het niet en meld je nu aan!

Meer info en aanmelden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Belastingrecht algemeen

518

Gerelateerde artikelen