Voor de vierde keer sinds 2011 hebben de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag hoe hun leden denken over het functioneren van de Belastingdienst. De leden van NOB en RB ervaren een verharding in de manier waarop medewerkers van de Belastingdienst zich opstellen: formeler en waar mogelijk sneller geneigd tot het opleggen van boetes.

Andere in het oog springende conclusies van het 2019-onderzoek zijn:

  • De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de Belastingdienst zijn nog altijd niet op het niveau dat anno 2019 verwacht mag worden.
  • De kwaliteit van de dienstverlening door de Belastingdienst wordt gewaardeerd met een 5,9. Er is hierbij sprake van een dalende trend in vergelijking met de eerdere onderzoeken.
  • In het geval belastingadviseurs een vaste contactpersoon hebben bij de Belastingdienst, neemt de waardering over de kwaliteit van dienstverlening enorm toe.
  • Directe en persoonlijke communicatie tussen fiscaal dienstverleners en Belastingdienstmedewerkers leidt tot verbetering van de dienstverlening en vergroot de onderlinge (vertrouwens)relatie.

Horizontaal toezicht

Net als in eerdere onderzoeken is in de 2019-enquete specifiek aandacht besteed aan de ervaringen met het horizontaal toezicht. De meest opvallende bevinding uit dit onderzoek wat betreft horizontaal toezicht is de afgenomen druk vanuit de Belastingdienst om zoveel mogelijk cliënten onder horizontaal toezicht te brengen: die druk is anno 2019 eigenlijk nauwelijks meer aan de orde. Het draagvlak voor horizontaal toezicht onder fiscaal dienstverleners blijft beperkt. De vermeende voordelen van horizontaal toezicht worden in de praktijk onvoldoende waargemaakt. Horizontaal toezicht werkt eerder kostenverhogend dan -verlagend.

Belastingdienst nu aan zet

De resultaten evenals de aanbevelingen zijn inmiddels tijdens een persoonlijk gesprek met de Belastingdienst gedeeld. “We zien dat de Belastingdienst binnen hun beleid en budget probeert om het maximale te doen. Om de knelpunten op te kunnen heffen, roepen we de politiek op om de Belastingdienst veel meer middelen ter beschikking te stellen”, zegt Bartjan Zoetmulder, voorzitter NOB. Fons Overwater, voorzitter RB vult aan: “Vanzelfsprekend houden we de vinger aan de pols en blijven we goed naar onze leden luisteren of de samenwerking verbetert”.

Lees de samenvatting van het onderzoek.

 

Bron: RB/NOB

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: Nieuws

  372
Gerelateerde artikelen