Circa 21.000 rechtspersonen maken in 2022 voor het doen van aangifte nog geen gebruik van eHerkenning. Dat meldt de Belastingdienst na een Woo-verzoek om openbaarmaking van gegevens van de omzetbelasting met betrekking tot de verzuimboetes in verband met eHerkenning over het jaar 2022 en de vijf kwartalen 2022-I t/m 2023-I.

De aangiftetermijn is als gevolg van het niet gebruik van eHerkenning nooit overschreden. Het niet kunnen inloggen met eHerkenning is geen reden om geen aangifte te kunnen doen. De Belastingdienst voorziet in een alternatief inlogmiddel. Voorts zijn tekstblokken openbaar gemaakt die de Belastingdienst gebruikt bij de vraag wat de wettelijke basis is voor het verplicht stellen van het gebruik van eHerkenning door de Belastingdienst. In Hoge Raad 2 december 2022 (V-N 2022/54.21) is geoordeeld dat er wel een wettelijke grondslag is voor het verplicht gebruik van eHerkenning.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

164

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen