Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat partijen na verwijzing door de Hoge Raag inmiddels een compromis hebben bereikt, hetgeen cijfermatig echter hoger uitkomt (€ 5124) dan wat de rechtbank en het hof hebben vastgesteld. Het beginsel van reformatio in peius noopt tot vaststelling van de aanslag conform de uitspraak van het hof (€ 3656).

X bv doet BPM-aangifte voor vier Fiat Ducato kampeerauto’s. Haar taxateur baseert de handelsinkoopwaarden op de afschrijving van een gesloten bestelauto van hetzelfde type en trekt hiervan de schade af. X bv voldoet € 27.115 aan BPM. In geschil is de naheffing van € 6501. Volgens Rechtbank Gelderland gaat X bv akkoord met het alsnog toepassen van koerslijsten in onbeschadigde staat en kan voor slechts één auto rekening worden gehouden met de taxatie. X bv stelt in hoger beroep niet akkoord te zijn gegaan met het toepassen van de koerslijsten. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden maakt X bv niet aannemelijk een voorbehoud te hebben gemaakt. De aanslag wordt verder verlaagd tot € 3656. X bv gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat X bv haar aanspraak op het gebruik van de taxatiemethode, gelet op de gedingstukken, niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft ingetrokken. X bv mag dus voor alle auto’s de taxatiemethode toepassen. De stelplicht en bewijslast met betrekking tot de toepasselijkheid en de omvang van de vermindering rusten op X bv, ook al betreft het hier een naheffingsaanslag. Volgt verwijzing.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat partijen inmiddels een compromis hebben bereikt, hetgeen cijfermatig echter hoger uitkomt (€ 5124) dan wat de rechtbank en het hof hebben vastgesteld. X bv mag door het instellen van haar cassatieberoep niet in een slechtere positie komen te verkeren dan zonder het instellen daarvan het geval zou zijn geweest ('reformatio in peius'). Op basis van HR 19 december 2014, 13/06296,V-N 2015/2.7 wordt de aanslag daarom vastgesteld op € 3656. Het hoger beroep van X bv is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 11 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

310

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen