De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen VPB heeft een standpunt gepubliceerd over de vraag of de verdeling van een nalatenschap gevolgen heeft voor de verrekening van de voorwaarts verrekenbare verliezen van een bv. De verdeling van een nalatenschap is een belangwijziging die buiten aanmerking blijft voor de beperking van de verliesverrekening.

In de voorgelegde casus houdt erflater alle aandelen in A bv. A bv beschikt over verrekenbare verliezen. Er zijn drie erfgenamen. Op grond van het testament hebben zij alle drie recht op een derde deel van de aandelen in A bv. Bij de verdeling van de nalatenschap worden alle aandelen in A bv toebedeeld aan één erfgenaam. De andere erfgenamen verkrijgen een overbedelingsvordering op die erfgenaam.

De verdeling van een nalatenschap is civielrechtelijk een verkrijging onder algemene titel van erfopvolging en kwalificeert als een wijziging die voortvloeit uit een overgang krachtens erfrecht in de zin van art. 20a lid 2 onderdeel a Wet VPB 1969. Hierdoor is de verdeling van een nalatenschap een belangwijziging die buiten aanmerking blijft voor de beperking van de verliesverrekening op grond van art. 20a lid 1 Wet VPB 1969.

Lees ook het thema Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 11 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

139

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen