Hof Den Haag oordeelt dat de waardevermindering in goede justitie niet is toegestaan als de inspecteur de waardevermindering wegens het schadeverleden betwist en X bv het schadeverleden onvoldoende inzichtelijk maakt.

X bv doet BPM-aangifte voor een Mini Cooper S, die volgens het bijgaande taxatierapport forse schade heeft. X bv voldoet € 981 BPM. Bij hertaxatie door Domeinen is echter geen enkele schade zichtbaar. In geschil is de naheffingsaanslag van € 11.016. Rechtbank Den Haag verlaagt de aanslag tot € 7535. X bv maakt niet aannemelijk dat de auto ten tijde van de aangifte schade had. Kennelijk was de schade al in Duitsland hersteld en was de auto vervolgens goedgekeurd om daar te rijden met het Duitse kenteken. Vanwege het schadeverleden wordt in goede justitie wel een aftrek van € 1000 toegepast. Partijen gaan in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat de waardevermindering in goede justitie niet is toegestaan als de inspecteur de waardevermindering wegens het schadeverleden betwist en X bv het schadeverleden onvoldoende inzichtelijk maakt. Voor de vaststelling van de hoge CO2-uitstoot van de auto voor de niet-Europese markt is terecht uitgegaan van de gegevens in het Duitse kentekenbewijs. Er is echter ten onrechte geen extra leeftijdskorting toegepast, zodat de aanslag wordt verlaagd tot € 7719. X bv krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 500 en zij krijgt alsnog een hogere proceskostenvergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 11 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

71

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen