De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over art. 10ea lid 1 onderdeel a van het Uitv. Besl. LB 1965 als sprake is van elders belast loon.

De aanleiding is een in Nederland wonende werknemer die gebruik maakt van de 30%-regeling. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking én de 30%-vergoeding bedragen samen € 200.000. Van dit loon komt 25% ter heffing toe aan een ander land op grond van een belastingverdrag. De grondslag voor de 30%-regeling, zonder rekening te houden met de voorkoming van dubbele belasting, bedraagt € 200.000. De 30%-vergoeding bedraagt dan € 60.000. Voor € 50.000 (25% van € 200.000) bestaat echter recht op voorkoming van dubbele belasting. De 30%-vergoeding bedraagt, rekening houdend met de voorkoming van dubbele belasting, dan € 45.000, zijnde 30% van € 150.000. De inhoudingsplichtige moet bij de vaststelling van de 30%-vergoeding rekening houden met het recht op voorkoming van dubbele belasting. De 30%-vergoeding wordt vastgesteld op € 45.000. Het in de loonaangifte in aanmerking te nemen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking bedraagt € 155.000.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ea

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 11 augustus

196

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen