Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het door de verzekeringmaatschappij aan X betaalde bedrag van € 250.000 voor het niet-doorgaan van de indiensttreding is belast als gederfd loon.

Belanghebbende, X, heeft als werknemer van een bv, voor een verzekeringsmaatschappij een pensioenfonds opgericht waarvoor hij levensverzekeringsproducten zou gaan ontwikkelen. Hij zou ook in dienst treden bij een door de verzekeringsmaatschappij op te richten bv. Met het verstrijken van de maanden ontstaan er allerlei conflicten. Uiteindelijk leidt dat tot een juridisch geschil. Om daaraan een einde te maken komt de verzekeringsmaatschappij met X een minnelijke regeling overeen om aan hem € 250.000 uit te keren, te betalen aan een door X opgerichte stichting. De inspecteur merkt dit bedrag aan als loon dat is genoten ter vervanging van gederfd of te derven loon in de zin van de Wet 2001.

Rechtbank Noord-Nederland is het hier mee eens. De door X geleden schade bestaat volgens de civiele dagvaarding met name uit gederfde inkomsten. De uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij van € 250.000 heeft daarom betrekking op gederfd loon. Het bedrag was voor X bestemd en is ook door X genoten. De rechtbank verklaart het beroep van X ongegrond.  

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 3.82

Wet op de loonbelasting 1964 3.146

Editie: 7 mei

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen