De bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente zijn aftrekbaar. Het maakt daarbij niet uit of de belastingplichtige al dan niet gebruik kan maken van een kennis- en ervaringstoets (KET).

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft hiermee het eerder gepubliceerde standpunt KG:070:2023:7, V-N 2023/30.6 aangevuld. Het eerdere standpunt wordt ingetrokken.

Het gaat om de situatie waarbij een belastingplichtige een deskundige inschakelt, om ter uitvoering van een al bestaand lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente af te sluiten. Bemiddelingskosten die worden gemaakt om een direct ingaande lijfrente af te sluiten, terwijl geen sprake is van de uitvoering van een al bestaand lijfrentecontract, zijn niet aftrekbaar. Dit zijn bronkosten. Bemiddelingskosten die worden gemaakt om een uitgestelde lijfrente af te sluiten, zijn geen kosten gemaakt ter verwerving van periodieke uitkeringen. Deze kosten zijn dus ook niet aftrekbaar. Datzelfde geldt voor de productkosten die de aanbieder verwerkt bij het vaststellen van de lijfrente-uitkeringen.

De bemiddelingskosten zijn aftrekbaar voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Een bedrag van € 250 kan in dit kader als gebruikelijk worden beschouwd.

Lees ook het thema Lijfrenten.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.108

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

610

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen