Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het Gerecht in het arrest op goede gronden vaststelt dat de EC niet aantoont dat de Amazon-groep een voordeel geniet. Het EC- besluit is dan ook terecht nietig verklaard.

In het kader van een herstructurering verzoekt Amazon Luxemburg in 2003 om een tax ruling te geven en daarin de behandeling van de fiscale aangelegenheden van twee Luxemburgse groepsvennootschappen te bevestigen. Luxemburg verklaart zich daarop akkoord met het voorgestelde transfer pricing arrangement tussen de twee Luxemburgse vennootschappen met betrekking tot de te betalen royalty. De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar deze overeenkomst en concludeert dat sprake is van staatssteun. Amazon is het daar niet mee eens. Het Gerecht oordeelt dat de Luxemburgse tax ruling voor Amazon geen verboden staatssteun vormt. Volgens het Gerecht is de EC er namelijk niet in geslaagd om aan te tonen dat er een voordeel voor de Luxemburgse vennootschappen voortvloeit uit de tax ruling. Het Gerecht vernietigt dan ook de beslissing van de EC. De EC stelt hogere voorziening in tegen het arrest van het Gerecht.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het Gerecht in het arrest op goede gronden vaststelt dat de EC niet aantoont dat de Amazon-groep een voordeel geniet. Het EC- besluit is dan ook terecht nietig verklaard. Dat het Gerecht zijn oordeel heeft gebaseerd op het zakelijkheidsbeginsel, alhoewel bij de huidige stand van het Unierecht geen autonoom zakelijkheidsbeginsel bestaat dat van toepassing is, acht het Hof van Justitie EU dan verder niet meer van belang.

Lees ook het thema Fiscale staatssteun.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

103

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen