Hof Den Haag oordeelt dat van negatief loon alleen sprake is als X vanwege de op de certificaten van toepassing zijnde voorwaarden minder dan de waarde in het economisch verkeer vergoed zou krijgen.

X werkt in loondienst als senior-manager en heeft in het kader van haar dienstbetrekking certificaten van aandelen verworven voor in totaal € 241.547. Na een overname in 2017 verkoopt X de certificaten voor € 95.397. X stelt dat haar verlies negatief loon is. Volgens de inspecteur vallen de certificaten in box 3. Bij de navordering over 2016 is de waarde daarvan € 95.397 en het verlies is in 2017 niet aftrekbaar. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de certificaten tot het privévermogen behoren en in box 3 vallen. In de beroepsfase is de box 3-heffing van 2017 verlaagd (zie HR 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3), zodat haar beroep slechts in zoverre gegrond is. In hoger beroep is niet meer in geschil dat voor 2016 de waarde van de certificaten in box € € 45.000 moet zijn en dat de box 3-heffing van 2017 in de beroepsfase niet is verlaagd.

Hof Den Haag oordeelt dat van negatief loon alleen sprake is als X vanwege de op de certificaten van toepassing zijnde voorwaarden minder dan de waarde in het economisch verkeer vergoed zou krijgen. Dat hiervan sprake is, is echter gesteld noch gebleken. Het box 3-rechtsherstel van 2017 vindt plaats op basis van de daadwerkelijk genoten rente op de bank- en spaartegoeden, omdat op de certificaten geen dividenden zijn genoten. Het 'laat' opleggen van de navorderingsaanslag over 2016 is voorts geen reden om belastingrente te matigen. Zowel het hoger beroep van X als het incidentele hoger beroep van de inspecteur is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.82

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

409

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen