De Kennisgroep onroerende zaken is van mening dat fiscale partners die een hoofdverblijf hebben in verschillende landen zelf kunnen kiezen welke woning hun gezamenlijke hoofdverblijf is.

Vanwege uitzending verplaatst X zijn hoofdverblijf naar het buitenland. Voor de Nederlandse inkomstenbelasting wordt X geacht nog in Nederland te wonen. Y blijft in Nederland wonen en de gehuwden blijven fiscale partners.

Op grond van art. 3.111 lid 8 Wet IB 2001 kunnen fiscale partners gezamenlijk kiezen welke woning als hoofdverblijf moet worden aangemerkt. X en Y kiezen de woning in Nederland. Voor beide partners blijft de woning in Nederland een eigen woning.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

443

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen