De Hoge Raad verklaart zijn arrest van 22 september 2023 voor vervallen, omdat later is gebleken dat het beroepschrift in cassatie wel tijdig via het webportaal van de Hoge Raad was ingediend.

Aan X is een MRB-naheffingsaanslag van uiteindelijk € 5540 en een verzuimboete van € 500 opgelegd. X gaat in cassatie. De Hoge Raad (22 september 2023, 23/02896) verklaart zijn beroep niet-ontvankelijk, omdat de indiener van het beroepschrift, een beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener, geen gevolg heeft gegeven aan het door de griffier bij aangetekende brief van 8 augustus 2023 gedane verzoek om het beroep binnen twee weken via het webportaal van de Hoge Raad in te dienen.

De Hoge Raad verklaart zijn arrest van 22 september 2023 voor vervallen, omdat later is gebleken dat het beroepschrift op 21 augustus 2023 via het webportaal van de Hoge Raad was ingediend. Deze indiening was per abuis aangemerkt als het instellen van een nieuw cassatieberoep en daarom geregistreerd onder een nieuw zaaknummer (23/03255). De zaak 23/02896 zal worden voortgezet in de stand waarin het geding zich bevond toen het arrest van 22 september 2023 werd gewezen en de zaak 23/03255 wordt geschrapt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Algemene wet bestuursrecht 8:36a

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 34

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 13

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

204

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen