Hof Amsterdam oordeelt dat de oorspronkelijke elektrische condensatoren uit China waren bestemd om te worden geassembleerd in het eindproduct. Alle losse onderdelen kwalificeren conform het standpunt van het HvJ EU als complete niet-gemonteerde satellietontvangers.

X bv importeert losse onderdelen voor satellietontvangers uit China, die in Duitsland worden gemonteerd tot eindproducten. Na prejudiciële vragen van Hof Amsterdam oordeelt het Hof van Justitie EU (27 april 2023, C-107/22) dat X bv geen onderdelen voor satellietontvangers in het vrije verkeer heeft gebracht, maar – met toepassing van algemene indelingsregel GN-post 8528 7119 2a – complete satellietontvangers in niet-gemonteerde staat. Het maakt niet uit dat een deel van de onderdelen onder de douaneregeling extern communautair douanevervoer naar Duitsland is vervoerd en later aldaar door een andere rechtspersoon van hetzelfde concern in het vrije verkeer zijn gebracht. X bv stelt dat de condensatoren van inferieure kwaliteit waren en zijn vervangen door andere, zodat de eindproducten geen satellietontvangers waren.

Hof Amsterdam oordeelt dat de oorspronkelijke elektrische condensatoren uit China waren bestemd om te worden geassembleerd in het eindproduct. Volgens vaste rechtspraak dient de indeling van goederen plaats te vinden in de staat waarin zij zich bevinden op het moment van het in het vrije verkeer brengen. Het tijdens de assemblage vervangen door andere condensatoren is geen bewerking ter voltooiing van de fabricage, aangezien zich reeds op het moment van het in het vrije verkeer brengen functionerende condensatoren in de elektrische voedingen bevonden. Het hoger beroep van X bv is ongegrond. Het hoger beroep van de inspecteur is gegrond. X bv is voor € 389.973 aan douanerechten verschuldigd. De proceskostenvergoeding die de rechtbank aan X bv had toegekend, wordt verlaagd tot € 837, omdat enkel de immateriële schadevergoeding wegens het overschrijden van de redelijke termijn in stand blijft.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Douane

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

117

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen