Op dinsdag 27 november 2012 ontvangt u – als abonnee - een bijzonder nummer van het tijdschrift Vakstudie Nieuws over de diverse nota's van wijziging en de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen en moties.

 

Op donderdag 15 november 2012 vergaderde de Tweede Kamer plenair over het Belastingpakket 2013. De stemmingen vinden plaats op dinsdag 20 november 2012.  Tijdens het parlementaire proces zijn diverse nota's van wijziging ingediend. Op dinsdag 27 november 2012 ontvangt u – als abonnee - een bijzonder nummer van het tijdschrift Vakstudie Nieuws over de diverse nota's van wijziging en de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen en moties. Abonnees die hebben gekozen voor Vakstudie Nieuws op de I-Pad hebben reeds op vrijdag 23 november 2012 de beschikking over dit Bijzondere nummer.

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: VN Vandaag

  17
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen