Met de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016, wordt ook het toepassingsbereik van een aantal fictieve dienstbetrekkingen en van de artiestenregeling aangepast.

Het gaat om de fictieve dienstbetrekking van de gelijkgestelden en die van de thuiswerkers. Het betreft wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en in een besluit op het gebied van de werknemersverzekeringen.

[Nieuwsbron]

---------------------

Advertorial

Wat verandert er voor u als opdrachtgever of uw cliënt door de invoering van de DBA? Wij vertellen u de kansen en risico's!

Editie: 29 april

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  23
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen