Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de opslagunits met een eigen binnenterrein en een gemeenschappelijk rioleringssysteem terecht worden aangeslagen voor de rioolheffing. Er is sprake van een (indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering.

X is eigenaar en gebruiker van 13 opslagunits. De opslagunits liggen op een omheind perceel. De units zijn bereikbaar via het binnenterrein en hebben geen eigen wateraansluiting. Hemelwater wordt via regenpijpen afgevoerd naar het gemeenschappelijk rioleringssysteem dat zich bevindt op het binnenterrein. De heffingsambtenaar legt zowel eigenarenaanslagen als gebruikersaanslagen rioolheffing op voor het belastingjaar 2020. X vindt dat geen sprake is van een (indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering. Tevens is slechts sprake van afvoer van hemelwater, waardoor volgens X geen sprake is van een belastbaar feit.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de opslagunits terecht worden aangeslagen voor de rioolheffing. Er is sprake van een (indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering. De heffingsambtenaar maakt met tekeningen, foto’s en plattegronden aannemelijk dat hemelwater via de regenpijpen uiteindelijk (indirect) via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook de overzetputten zijn met de gemeentelijke riolering verbonden. Uit de Verordening blijkt dat de afvoer van hemelwater een belastbaar feit vormt. De aanslagen rioolheffing zijn terecht opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 26 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

71

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen