De Minister van Buitenlandse Zaken heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het Goedkeuringswetsvoorstel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat enkele redactionele correcties.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het Goedkeuringswetsvoorstel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat enkele redactionele correcties.

Het verdrag is al in 2015 tot stand gekomen, maar het wetsvoorstel is pas in 2023 aan de Tweede Kamer voorgelegd (V-N 2023/16.7). De beantwoording van de in 2016 gestelde vragen door Curaçao heeft tot het najaar van 2022 stilgelegen. In december 2022 zijn de vragen alsnog beantwoord. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarna nog enkele malen aanvullende vragen gesteld.

Het MLI geldt sinds 1 april 2019 voor Malta en sinds 1 juli 2019 voor Curaçao. Het MLI treedt in werking nadat een bestaand belastingverdrag door de verdragsluitende partijen is geratificeerd. Malta heeft het voorliggende verdrag in 2016 geratificeerd. Omdat het verdrag echter al vóór het tot stand brengen van het MLI was ondertekend, en Malta het verdrag al geratificeerd heeft, hebben Curaçao en Malta er niet voor gekozen om het verdrag aan te passen. Daartoe is een aanvullende notificatie aan de OESO nodig.

Bij de onderhandelingen over het verdrag is zoveel mogelijk aangeknoopt bij de bepalingen van het OESO-modelverdrag, inclusief commentaar. In het kader van een totaalcompromis zijn enkele elementen opgenomen die van het OESO-modelverdrag afwijken.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 26 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

88

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen